Kitap Adı: Omuz Dirsek Bölgesi Kırık ve Çıkıkları

ISBN : 978-605-88789-0-7
Editör: Doç. Dr. Hayrettin Kesmezacar
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2010
Sayfa Sayısı: 165
Baskı: 1. Baskı

İÇİNDEKİLER
 • Omuz ve Dirsek Kırık ve Çıkıklarına Genel Yaklaşım
 • Klavikula Kırıklarında Tedavi Yöntemleri
 • Sternoklaviküler Eklem Travmaları ve Tedavileri
 • Akromiyoklaviküler Eklem Çıkıkları
 • Skapula Kırıkları
 • Glenoid Kırıklarında Tedavi Yöntemleri
 • Humerus Proksimal Uç Kırıkları: Tanı, Sınıflandırma, Klinik Değerlendirme ve Konservatif Tedavi
 • Humerus Proksimal Uç Kırıkları: Cerrahi Tedavi Yöntemleri
 • Omuz Bölgesi Travmalarında Rehabilitasyon
 • Humerus Cisim Kırıkları
 • Humerus Distal Uç Kırıkları: Tanı, Sınıflandırma, Klinik Değerlendirme ve Konservatif Tedavi
 • Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
 • Radius Başı Kırıkları
 • Olekranon ve Koronoid Çıkıntı Kırıkları
 • Dirsek Kırıklı Çıkıklarında Tedavi Prensipleri
 • Çocukların Dirsek Çevresi Kırık ve Çıkıklarında Tedavi
 • Dirsek Bölgesi Travmalarında Rehabilitasyon

Kitap Adı: Omuz ve Dirsek Artroskopisi

ISBN : 978-605-88789-1-4
Editör: Prof. Dr. Sercan Akpınar
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2012
Sayfa Sayısı: 240
Baskı: 1. Baskı

BÖLÜM I

 • Temel Omuz Artroskopisi Hazırlık, Anestezi, Hasta Pozisyonu,
 • Temel Giriş Teknikleri, Aletler ve Cihazlar
 • Tanısal Omuz Artroskopisi: Normal Anatomi ve Varyasyonları
 • Omuzda Osteoartrit ve Sinovit Tedavisinde Artroskopi
 • Artroskopik Subakromiyal Dekompresyon
 • Parsiyel Rotator Manşet Yırtıkları
 • Tam Kat Rotator Manşet Yırtıklarının Artroskopik Onarımı
 • Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Artroskopik Transosseöz Eşdeğeri
 • Dikiş Köprü Yöntemi ile Onarım
 • Kalsifiye Tendinit Tanı - Tedavi Yöntemleri
 • Akromiyoklaviküler Eklemin Artroskopik Tedavisi
 • Donmuş Omuz Hastalığı
 • SLAP Lezyonlarının Artroskopik Tedavisi
 • Biseps tendon patolojilerinin artroskopik tedavisi
 • Anteriyor Omuz İnstabilitesi
 • Çok Yönlü İnstabilitede Artroskopik Yaklaşım
 • Artroskopik Posteriyor İnstabilite Tamiri
 • Omuz Artroskopisi Sonrası Rehabilitasyon
 • Omuz Artroskopisi Komplikasyonları

BÖLÜM II

 • Dirsek Artroskopisinde Anestezi, Hasta Pozisyonu ve Portaller
 • Normal Artroskopik Anatomi ve Tanısal Artroskopi
 • Dirsekte Sinoviyal Lezyonların Artroskopik Tedavisi
 • Dirseğin Dejeneratif Eklem Hastalığı ve Osteokondritis Dissekans Artroskopik Cerrahisi
 • Sert Dirseğin Artroskopik Tedavisi
 • Lateral Epikondilit Artroskopik Tedavisi
 • Arthroscopic Treatment of Elbow Fractures
 • Dirsek Artroskopisinde Komplikasyonlar

Kitap Adı: Çocuk Ortopedisi

ISBN : 978-605-88789-2-1
Editör: Prof. Dr. Emre Çullu
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2012
Sayfa Sayısı: 432
Baskı: 1. Baskı

İÇİNDEKİLER

 • Çocukta Normal Büyüme ve Gelişme
 • Çocukta Ortopedik Muayene
 • Normal Yürüme ve Yürüme Analizi
 • Travmaya Giriş
 • Çocuklarda Üst Ekstremite Yaralanmaları
 • Çocuklarda Alt Ekstremite Kırıkları
 • Çocuklarda Pelvis Kırıkları
 • Çocuklarda Spor Yaralanmaları
 • Çocuklarda Görülen Üst Ekstremite Hastalıkları
 • Çocuk Dizi: Klinik Değerlendirme ve Sık Görülen Ortopedik Sorunları
 • Çocuklarda Kalçanın Sık Görülen Hastalıkları
 • Çocuklarda Omurga Eğrilikleri
 • Ayağın Doğuştan ve Kazanılmış Deformiteleri
 • Çocuklarda Kas-İskelet Sistemi Tümörleri
 • Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
 • İskelet Displazileri
 • Metabolik Kemik Hastalıkları
 • Çocukta Sinoviyal Hastalıklar
 • Serebral Palsi
 • Nöromusküler Hastalıklar
 • Spina Bifida

Kitap Adı: Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

ISBN : 978-605-88789-4-5
Editör: Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2014
Sayfa Sayısı: 352
Baskı: 1. Baskı

İÇİNDEKİLER

KISIM 1: KULAK HASTALIKLARI

 • Doğuştan Aural Atrezi
 • Travmatik Timpan Membran Perforasyonu
 • Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
 • Malign Otitis Eksterna
 • Otitis Eksterna (Enfektif-Fungal)
 • Akut Otitis Media
 • Akut Otitis Media Komplikasyonu: Akut Süpüratif Labirentit
 • Akut Otitis Media Komplikasyonu: Akut Mastoidit ve Subperiostal Apse
 • Efüzyonlu Otitis Media Komplikasyonu: Seröz Labirentit
 • Kronik Otitis Media
 • Kolesterol Granüloma
 • Kronik Otitis Media Komplikasyonu: Beyin Apsesi
 • Kronik Otitis Media Komplikasyonu: Fasiyal Paralizi
 • Kronik Otitis Media Komplikasyonu: Labirent Fistülü
 • Kronik Otitis Media Komplikasyonu: Lateral Sinüs Trombozu
 • Kronik Otitis Media Komplikasyonu: Timpanoskleroz
 • Otoimmün İç Kulak Hastalığı
 • Ani İdiyopatik İşitme Kaybı
 • Ototoksisite
 • Vestibüler Nörit
 • Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
 • Meniere Hastalığı
 • Otoskleroz
 • Vestibüler Schwannom (Akustik Nörinom)
 • Fibröz Displazi
 • Mastoid Osteom
 • Glomus Jugulare
 • Temporal Kemik Kırığı

KISIM 2: FASİYAL SİNİR HASTALIKLARI

 • Bell Paralizisi
 • Ramsey Hunt Sendromu

KISIM 3: BURUN VE SİNÜS HASTALIKLARI

 • Burun Travması Komplikasyonu: Burun Kırığı
 • Burun Travması Komplikasyonu: Septal Apse
 • Burun Deformitesi
 • Oroantral Fistül
 • Ektopik Yerleşimli Diş
 • Dakriyosistit
 • Akut Rinosinüzit
 • Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları
 • Alerjik Rinit
 • Alerjik Fungal Rinosinüzit
 • Antrokoanal Polipozis
 • Nazal Polipozis
 • İnverted Papillom

KISIM 4: ORAL KAVİTE VE OROFARENKS HASTALIKLARI

 • Fordyce Papülleri
 • Heck Hastalığı
 • Skrotal Dil
 • Oral Fibrom
 • Mukosel
 • Pemfigus Vulgaris
 • Piyojenik Granülom
 • Oral Liken Planus
 • Diş Eti İltihabı (Gingivitis)
 • Dil Apsesi
 • Akut Tonsilit
 • Tonsillolithiazis (Tonsil Taşları)
 • Dudak Kanseri (Yassı Hücreli Karsinom)
 • Ağız Kanserleri
 • Orofarenks Kanseri
 • Nazofarenks Kanseri

KISIM 5: LARENKS HASTALIKLARI

 • Larengomalazi
 • Larenks Travması
 • Trakeotomi
 • Akut Epiglottit
 • Larengeal Papillomatozis
 • Gastroözofageal Reflü
 • Vokal Kord Nodülü
 • Larengeal Hemanjiyom
 • Glottik Larenks Kanseri
 • Supraglottik Larenks Kanseri
 • Son Dönem Baş-Boyun Kanseri Hastası: Bakımı ve Yönetimi

KISIM 6: DİĞER BAŞ-BOYUN HASTALIKLARI

 • Tükürük Bezi Taşı (Sialolitiazis)
 • Tükürük Bezi Benign Tümörleri: Warthin Tümörü
 • Malign Tükürük Bezi Tümörleri
 • Maksillofasiyal Travma: Alt Çene Kırığı
 • Tiroidin Malign Hastalıkları
 • Brankiyal Yarık Kistleri
 • Kistik Higroma
 • Peritonsiller Apse
 • Ludwig Anjini
 • Retrofarengeal Apse
 • Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu

Kitap Adı: Parkinson Hastalığı Hasta ve Yakınları İçin El Kitabı

ISBN : 978-605-88789-4-5
Editör: Prof. Dr. Hülya Apaydın, Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2013
Sayfa Sayısı: 96
Baskı: Gözden Geçirilmiş 5. Baskı

İÇİNDEKİLER

 • Giriş
 • Parkinsonizm nedir?
 • Parkinson hastalığı
 • Parkinson hastalığı kimlerde görülür?
 • Parkinson hastalığının oluşma nedeni
 • Parkinson hastalığı tanısı nasıl konulur?
 • Parkinson hastalığının ilk belirtileri
 • Parkinson hastalığının temel belirtileri
 • Parkinson hastalığında diğer belirtiler
 • Parkinson hastalığının tedavisi
 • Parkinson hastalığında ilaç tedavisi
 • Levodopa
 • Levodopaya yanıtsızlık
 • Levodopanın uzun süre kullanılmasına bağlı sorunlar
 • Levodopanın etkisini artıran ilaçlar
 • Dopamin agonistleri
 • Antikolinerjikler
 • Amantadin
 • İlaçların yan etkileri
 • Parkinson hastalığında özel belirtiler için tedavi yaklaşımları
 • E ve C vitaminleri
 • B6 vitamini ve diğer B grubu vitaminler
 • Beslenme düzeni
 • “Bakla” ile ilgili bazı bilgiler Parkinson hastalığı tedavisinde baklanın yeri
 • Parkinson hastalarında gebelik
 • Parkinson hastalığında cerrahi tedavi
 • Araştırma safhasındaki yeni tedaviler
 • Parkinson hastalığında sigara veya kahvenin koruyucu etkisi var mıdır?
 • Parkinson hastalığında beden eğitiminin önemi
 • Beden eğitimi hareketleri
 • Hastanın yapabileceği bazı beden hareketleri örnekleri
 • Konuşma bozukluğunun düzeltilmesine yönelik öneriler
 • Çevrenin uygun seçimi
 • Günlük yaşamı kolaylaştıran aletler

Kitap Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Cerrahisi

ISBN : 978-605-88789-5-2
Editör: Doç. Dr. Barış Çaynak
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2016
Sayfa Sayısı: 76
Baskı: 1. Baskı

İÇİNDEKİLER

 • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinin Gelişimi ve Geleceği
 • Minimal İnvaziv Cerrahide Kanülasyon Teknikleri
 • Minimal İnvaziv Mitral Kapak Cerrahisi
 • Robotik Mitral Kapak Ameliyatları
 • Robotik Baypas Cerrahisi
 • Minimal invaziv aort kapak replasmanı
 • Minimal invaziv damar grefti hazırlanması

Kitap Adı: Endovasküler Cerrahiye Giriş - Temel Tel ve Kateter Teknikleri

ISBN : 978-605-88789-6-9
Editör: Doç. Dr. Adil Polat
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2016
Sayfa Sayısı: 272
Baskı: 1. Baskı

İÇİNDEKİLER

 • Kalp ve damar cerrahının endovasküler tedavideki yeri
 • Girişimsel olmayan vasküler laboratuvar
 • Endovasküler girişim sonrası takip
 • Radyasyon güvenliği
 • Endovasküler ameliyathane
 • Kalp ve damar cerrahlarının endovasküler eğitimi
 • Endovasküler olgunun hazırlığı
 • Perkütan vasküler girişim (ponksiyon) ve sheath yerleştirme
 • Kılavuz tel ve kateter bilgileri
 • Arteriyografi: Tanı ve tedavi
 • Balon anjiyoplasti
 • Stentler
 • Aortik stent greftler
 • İleri teknik uygulamalar ve yeni malzemeler
 • Endovasküler işlemlerin lokal komplikasyonları
 • Alt ekstremite hastalıklarının endovasküler cerrahi tedavisi
 • Üst ekstremite hastalıklarının endovasküler cerrahi tedavisi
 • Serebrovasküler hastalıkların endovasküler cerrahi tedavisi
 • Viseral vasküler hastalıkların endovasküler tedavisi
 • Venöz hastalıkların endovasküler tedavisi
 • Endovasküler cerrahide yükselen konular

Kitap Adı: Periferik Arter ve Ven Hastalıkları - Ulusal Tedavi Kılavuzu 2016

ISBN : 978-605-88789-7-6
Editör: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt
Yayınevi: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Basım Tarihi: 2016
Sayfa Sayısı: 200
Baskı: 1. Baskı

İÇİNDEKİLER

  I. PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI
 • A. Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Tedavisi
 • B. İntermittan Klodikasyon
 • C. Kronik Kritik Bacak İskemisi
 • D. Akut Bacak İskemisi
 • E. Revaskülarizasyon Yöntemler
 • F. Karotis Arter Darlıkları
 • G. Abdominal Aort, İliyak ve Periferik Arter Anevrizmaları
  II. VEN HASTALIKLARI
 • A. Venöz Tromboemboli Tedavisi
 • B. Kronik Venöz Yetersizlik
 • C. Skleroterapi
 • D. Konjenital Vasküler Malformasyonlar
   © 2009, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık | Her Hakkı Saklıdır created by: minduce & makale merkezi