“Bayçınar Tıbbi Yayıncılık” Makalenizi Yayınlamanıza Yardımcı Olabilir

Sonunda makalenizi yazmayı bitirdiniz ancak hala mümkün olan en iyi seviyede olduğundan emin değilsiniz. Editörün makalenizi reddedebileceği endişesi mi taşıyorsunuz? Yazınızı editöre göndermeden önce, büyük emek sarf ederek hazırladığınız çalışmanız için nihai profesyonel düzenlemeyi yapmalısınız. Copyediting’in amacı yalnızca nereye virgül konması ya da hangi makalenin kullanılması gerektiğini bilmekle ilgili değildir. İyi bir editör yazınızın ihtiyacı olan kapsamlılığı ve açıklılığı sağlayabilir ve “Bayçınar Medical Publishing” bu hizmeti sağlamaktadır. Makalenizin ihtiyacı olan gramere, noktalama işaretlerine, kelime seçimine, imlaya ve tutarlılığa özel bir dikkat göstermekteyiz.

Yazınızın yalnızca doğru gramere, noktalama işaretlerine ve imlaya sahip olmasını sağlamamakta, aynı zamanda aşağıdaki açılardan yazınızı incelemekte ve gerektiği şekilde düzeltmeler yapmaktayız:
  • Organizasyon
  • Açıklık
  • Akış
  • Uygun olmayan ifade ve kelime seçimleri
  • Usule uygun olma/olmama
  • Doğru ton
  • İnandırıcılık

Tutarsızlıkları önlemek için çıkarmayı, genişletmeyi ya da değiştirmeyi düşünmeniz gereken spesifik alanları gösteren yorumlar sağlamaktayız. Copyediting, önemli revizyonları tamamlanmış olan ancak yeniden yazılması ya da son bir düzeltme yapılması gereken yazılar için tavsiye edilir.

Copyediting adımları

Adım 1: Tablolar ve şekiller dahil olmak üzere makalenin word formatında gönderilmesi
Adım 2: Makalenizin kısaca değerlendirilmesi ve uygun copyediting fiyatının belirlenmesi
Adım 3: Makalenin düzenlenmesi
Adım 3: Düzenlenmiş makalenin onay için yazara gönderilmesi
Adım 4: Düzenleme işleminin tamamlanması

Copyediting fiyatları

Copyediting fiyatları makalenin uzunluğuna, yazım seviyesine ve aciliyetine bağlıdır. Herhangi bir nedenle büyük revizyonlar gerektiren makaleler için faklı bir fiyat belirlenebilir.
Makalenizin “Copyediting” hizmeti ve fiyatlandırılması için lütfen bizi arayınız.

İletişim: info@baycinartibbiyayincilik.com
 

   © 2009, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık | Her Hakkı Saklıdır created by: minduce & makale merkezi